Ultrasonografi

Ultrasonografi Nedir? Gözde Ne Amaçla Kullanılır?

Ultrasonografi'nin Kullanımı

Ultrason aslında , işitmediğimiz ses dalgalarına verilen genel bir isimdir. Tıpta çok yaygın kullanılır ve esas olarak , ses dalgalarının yansıması esasına dayanır. Yani bir özel cihaz ile yaratılan ses dalgaları , bir dokuya gönderilir ve ses dalgalarının yansıması yine bu cihazın bir özel algıcı ile algılanarak , resim haline sokulur . Ekranda görünen resimlere bakarak dokudaki değişiklikleri tespit etmek mümkün olur. Göz hastalıklarında iki tip ultrason kullanılır.

Çeşitleri

B scan Ultrasonografi

Göz hastalıklarında da , doğrudan görmediğimiz bazı dokuların hastalıklarının incelenmesi , tanısı ve takibinde kullanılır. Özellikle göz içi kanamalarda , göz içine yabancı cisim kaçması halinde , ya da örneğin retina tabakasının yırtıkları , ayrılması veya tümör ve iltihabi hallerde hep ultrasondan yararlanılarak , tanı ve takip sürecinde kararlar verilmektedir.

A scan Ultrasonografi

A-Ultrasonografi de aynı esasa göre çalışmakta olan , ancak , göz içinde mesafeleri daha hassas olarak ölçmeye yardımcı olan bir ultrason cihazıdır. Özellikle gözün büyüklüğü , lensin kalınlığı , ön kamera dediğimiz ya da vitreus boşluğu dediğimiz , gözün sıvı dolu ortamlarının genişliklerinin hesaplanmasında yardımcı olur. Aslında , en sık kullanım alanı da , biyometrik ölçümde kullanılan bazı değerleri ölçmesi ve bunları kullanarak otomatik bazı formüller ile katarakt ameliyatında kullanılacak göz içi merceğinin dioptri değerinin saptanmasıdır.