Göz İçi Lens

Göz içi lensi nedir?

Göz İçi Lensi Nedir?

Katarakt ameliyatında bulanan göz merceği yerine konan özel lenslerdir . Göz içi lensleri aslında gerek üretim şekilleri ve gerekse optik özellikleri ile birer teknoloji harikasıdır . Ameliyatla göz içine yerleştirilmesi de yüksek bir teknoloji ve beceri sürecidir. Göz içi lensleri malzeme olarak artık esasta akrilik dediğimiz , insan vücudu ile çok iyi geçinen ve ömür boyu gözün içinde kalabilen malzemeden yapılmaktadır. Bunun yanısıra hastanın ihtiyaç ya da tercihlerine göre de “monofokal “ , “ multifokal”, “trifokal” ve ayrıca da astigmatlı göz içi lensleri üretilmektedir.

Monofokal olanlar , uzak ayarlıdır ve 5-6 metredeki cisimleri en net görecek şekilde ayarlanır ve bu kişiler daha yakın ve özellikle okuma vb. işlevler için yakın gözlük kullanmak zorundadırlar. Multifokal ya da bifokal denebilecek göz içi lensleri ise , uzak ve aynı zamanda okuma mesafesinde oldukça iyi verim sağlamaktadırlar ve özellikle iki göze konulduğunda uzak ve yakın gözlük ihtiyacı çok azalmaktadır ve günlük hayatlarının büyük kısmını gözlüksüz olarak sürdürebilmektedirler. Trifokal lensler ise , uzak , yakın ve 60 – 80 cm . lik ara mesafeyi net göstermeyi hedefleyen göz içi lensleridir ve yine günlük yaşamda gözlük ihtiyacını azaltmaya yönelik olarak dizayn edilmişlerdir. Bunlarda da özellikle iki göze konulduğunda , yaşamın nerdeyse tümü gözlüksüz olarak sürdürülebilmekte ve gözlük takma ihtiyacı çok azalmaktadır. Astigmatik torik göz içi lensleri kişiye özel olarak imal edilmekte ve gerektiğinde multifokal veya trifokal özellikle birlikte , hastanın astigmatının düşürülmesinde ve böylece hem görme kalitesinin düzeltilmesini ve hem de , gözlüksüz olarak geçirilebilir zamanın artmasını sağlamaktadır. Bu lenslerin uygulanmasında temel cerrahi prensipler aynı olsa da özellikle multifokal ve torik lenslerin düzgün yerleştirilmesi deneyim istemektedir. Göz içi lenslerinden hangisi kullanılırsa kullanılsın , özel durumlarda , yine de daha iyi görmek için çok düşük numaralarda da olsa gözlük desteği gerekebilir ve zaman içinde ortaya çıkan kırma kusuru değişikliklerine bağlı olarak gerektiğinde görmeyi daha kaliteli ve keskin hale getirmek için gözlük kullanımı tavsiye edilebilir.