Katarakt

Katarakt Nedir?

Katarakt , göz bebeğimizin arkasında yer alan ve aslında cam gibi saydam olan kristal lensimizin yaşa bağlı olarak sertleşmesi ve bulanmasıdır. Bazı hastalıklarda veya doğuştan olan kataraktlar da mevcuttur. Yaşa bağlı olarak katarakt başladığında , oluşan kesafetin şekline göre yavaş yavaş görme keskinliğinde azalma , ışık kamaşmaları , ışıkların dağılması , renklerin tonlarının kaybedilmesi gibi bir çok görsel yakınma ortaya çıkmaktadır. Ancak elbette en önemli sorun görmenin azalmasıdır. Kataraktın tedavisinde etkili bir ilaç yoktur ve bu nedenle katarakt sadece cerrahi yollarla tedavi edilir. Katarakt cerrahisi çok yüksek teknolojinin uygulandığı bir cerrahi türüdür. Katarakt ameliyatı , çok gelişmiş özel mikroskoplar altında , fakoemülsifikasyon cihazları ile yapılan , ileri teknoloji kullanımı ve beceri isteyen bir ameliyattır.

Katarakt Cerrahisi

Katarakt cerrahisinde, gözümüzdeki kendi bulanık lensimiz alınır ve yerine göz içi merceği dediğimiz lensler takılır. Bu işlem için önce , göz içine nasıl bir lens konacağına ilişkin tetkikler yapılır . Biyometre cihazı ile göz içine konacak lensin numarası saptanır. Biyometre cihazları laser ışınlarından ya da ultrasondan yararlanarak ölçüm yapar. Özellikle astigmatlı göziçi lensleri ve multifokal lens numarasının belirlenmesinde ileri teknoloji kullanan lazer biyometre ile daha sağlıklı sonuçlar elde edilmektedir. Ameliyatta anestezi yapılmaz veya sadece damla konularak göz ağrı algılamayacak hale getirilir. Ameliyat süresi 15 dakika kadar sürebilir . Olağan ameliyatlarda , dikiş kullanılmaz. Ameliyat sonrasında hastanede yatılması gerekmez. Ameliyat sonrasında birkaç gün damlalar kullanarak ve Ender olarak gerektiğinde gözü kapalı tutarak iyileşme süreci beklenir. Bir hafta kadar göze dokunulmaması , su kaçırılmaması ve gözün korunması önemlidir. Ameliyat sırasında ve sonrasında dikkate değer bir ağrı beklenmez. Günlük ve haftalık kontrollerle , iyileşme süreci izlenir.

Katarakt Ameliyatı Ne Zaman Yapılmalıdır?

Katarakt başladığı zaman gerileyen veya kendiliğinden iyileşen bir süreç değildir ve bu yakınmalar giderek artacaktır.

Katarakt ameliyatının zamanlaması , tamamen hastanın görsel ihtiyaçlarına bağlıdır. Bu günkü modern yaşamda araba kullanma , bilgisayar , telefon vb. elektronik araçlar kullanma , televizyon seyretme , çok değişik boyutlarda harflerden oluşan , kitap gazete ve evrak okuma günlük hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelmiştir. Bu nedenle görme keskinliği çok azalmadan ameliyat ihtiyacı doğabilmektedir. Kişinin yaşam tarzına bağlı olarak görsel ihtiyaçları farklı olabilir ve ameliyatın zamanlaması günlük yaşamda zorlanmaya başlanması olarak belirtilebilir. Kataraktı yavaş ilerleyen kişilerde , buna alışma ve idare edebilme veya ameliyatı erteleme eğilimi durumlarında hastalar yolda yürürken takılıp düşme gibi kazalara maruz kalabilmektedir. Ayrıca ameliyat için çok gecikilmesi kataraktın sertleşmesine neden olur ve ameliyat zorlaşır. Bu nedenle katarakt tanısı konan hastalar periyodik olarak muayene edilir ve hekim tarafından ameliyat için gecikilmemesi sağlanır. Kataraktı olmayan ama yüksek miyopisi , hipermetropisi veya astigmatı nedeni ile gözlük ya da kontakt lens takamayan veya bunları kullanmasına rağmen yeterli görsel verimi alamayan bazı kişilere de , katarakt henüz gelişmediği halde “ refraktif lens cerrahisi”denilen ve aslında katarakt cerrahisi olan ameliyat yapılabilir.