Gözlük Muayenesi ve Refraksiyon Kusuru

Gözlük Muayenesi ve Refraksiyon Kusuru Nedir?

Gözlük Muayenesi

Görme yetersizliklerinin en yaygın nedeni refraksiyon kusurlarıdır. Refraksiyon kusurları , gözümüzün görmesinde azalmaya neden olan miyopi ve hipermetropi gibi gözlük ihtiyacı doğuran durumlardır. Esas olarak küre şeklinde olması gereken göz yuvarlağımız , normalden daha uzun olursa miyopi , daha kısa olursa hipermetropi dediğimiz kusur ortaya çıkar . Bu kusurlar hastalık değildir ve hemen daima çok büyük kısmı gözlüklerle düzeltilebilir. Miyoplarda kalın kenarlı ya da negatif değerli mercekler , hipermetroplarda ise ince kenarlı ya da pozitif değerli mercekler kullanılır. Gözlük ihtiyacı olup olmadığını anlamak için muayeneye görme ölçümleri yapılarak başlanır . Daha sonra refraktometre dediğimiz gelişmiş teknolojik cihazlar ile yaklaşık miyopi ve hipermetropi değerleri saptanır. Elde edilen veriler ışığında , gözlük camları denenerek kişinin hem en iyi gördüğü hem de en rahat ettiği camlar saptanır ve gözlük reçetesi haline getirilir. Bu gözlük reçetelerinin yüz şeklinize uygun olan ve beğendiniz bir çerçeveye en doğru şekilde yerleştirme işini ise yetkili optisyenler yapmaktadırlar.

Gözlük Kullanımı

Gözlükler , taktığımızda bizim daha iyi görmemizi sağlarlar. Bir erişkinde gözlük numaralarının zaman içinde yükselmesi veya düşmesinde gözlük kullanımının özel bir etkisi yoktur. Önemli olan gözlük numarasının kaç derece olduğu değil , görme keskinliği dediğimiz görme kapasitesinin ne kadar olduğudur. Bu nedenle burada amacımız , görme keskinliğini 10/10 dediğimiz tam düzeyine ulaştırmaktır. Ancak bebeklerde ve çocukluk çağında gözlük ihtiyacı ve kullanımı farklılık gösterir. Düzenli gözlük kullanmamak bazen göz tembelliği ( ambliopi) dediğimiz kalıcı görme azalmasına neden olabilir. Göz numaralarımız , sürekli küçük değişiklikler gösterir . Bu nedenle hiçbir sorun hissetmesek bile yıllık muayene uygun olacaktır.