Presbiyopi

Presbiyopi Nedir?

Presbiyopi 40 lı yaşlardan sonra ortaya çıkan, kendisini yakın görmede bulanıklık olarak gösteren bir kırılma kusurudur. Hayatımızın ilk 40 -45 yıllık döneminde , hangi mesafeye bakarsak bakalım uyum yaparak net görürüz. Miyop , hipermetrop ya da astigmatı olanlar , uzak için net gösteren gözlüklerini kullanarak yaşamlarını sürdürseler bile , bu gözlükleri ile her mesafeyi , yakın okuma mesafesi de dahil net görürler. Ama bu yaşlardan sonra , yakın görmemiz bozulmaya başlar . Bunun nedeni , görmemizi her mesafede netleştiren gözümüzdeki kristal mercek , yaşa bağlı olarak sertleşmekte ve esnekliğini kaybederek yakın mesafeye olan odaklama ( uyum) yeteneğini yitirmektedir. Buna presbiyopi denir.

Çözümü

Burada yakın için bir gözlük verilmektedir ve bu gözlükte kullanılan cam tıpkı hipermetropların kullandığı gibi kalın kenarlı bir pozitif değerli mercektir. Bu nedenle , o zamana kadar gözlük ihtiyacı olmayan kişilere sadece bu okuma gözlüğü verilirken hipermetropisi olanlara , ikisi de pozitif cam olması nedeni ile hem uzak hem yakın ihtiyacının toplamı kadar numarası olan bir gözlük verilir. Miyoplarda ise durum tam tersidir. Uzak gözlüğü negatif , yakın gözlüğü pozitif olduğu için cebirsel toplamda genellikle daha düşük numaralı bir gözlükle yakın görme problemi çözülür. Bazı miyopların , miyopi derecesi ile yakın ihtiyaçları birisi negatif diğeri pozitif olmak üzere eşit olabilir. Bu durumdaki kişilerin yakın için bir gözlüğe ihtiyaç duymaz , uzak gözlüklerini çıkararak yakını net görür. Presbiyoplarda ayrıntılı bir gözlük muayenesi ile ihtiyaç duyulan numaralar belirlenir. Uzak ve yakın için ayrı gözlük kullanmak istemeyen kişiler için multifokal” veya “ progresif” denilen , yani uzak ve yakın numaraları aynı camda yer alan gözlükler mevcuttur. Aynı özelliklerde kontakt lensler de vardır. Bunlar gözlük kullanmak istemeyen kişiler için oldukça başarılı sonuçlar elde ettiğimiz alternatiflerdir.