51. Türk Oftalmoloji Derneği Toplantısı

Profesör Doktor Süleyman kaynak 51. Türk oftalmoloji Derneği toplantısına katılmak üzere Antalya’ya gitti